Polityka prywatności

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Informacji Kulturalnej z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Gen Charlesa de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
  • adres email sekretariat@cik.zabrze.pl,
  • telefonicznie pod numerem 32 271 21 70,
  • pisemnie na adres CIK ul. Gen Charlesa de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
 3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:
  • email: iod@cik.zabrze.pl,
  • pisemnie na adres CIK ul. Gen Charlesa de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi;
  • przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
  • zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających z organizowanych konkursów, wydarzeń itp.;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości;
  • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 5. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
  • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

 

 

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www do celów statystycznych oraz reklamowych.

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.